Aktualności

"Szkoła Zielonych Liderów" - projekty uczestników

Centrum Promocji Ekorozwoju ma zaszczy poinformować projektach, które zostały zaplanowane i są realizowane lub zostały już zrealizowane przez uczestników projektu „Szkoła Zielonych Liderów”.

„Święto Cykliczne 2011” - pierwsza tego typu impreza organizowana równocześnie w 12 miastach w Polsce. Organizatorem była Sekcja Rowerzystów Miejskich w Poznaniu, zaś głównym koordynatorem absolwent Szkoły Zielonych Liderów – Cezary Brudka. Wydarzenie miało miejsce 12 czerwca 2011 r. Stowarzyszenie CPE wsparło organizacje zostając jednym z głównych partnerów ponadto koordynator został objęty Mentoringiem, podczas którego w ciągu 8 godzinnego spotkania zostały zaplanowane założenia, cele oraz zadania, które były następnie realizowane w ramach „Święta Cyklicznego”.

„Zrównoważone Wydarzenie w ramach 26. Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki POLCON 2011”. - pomysłodawcą i koordynatorem jest kolejny absolwent Szkoły Zielonych Liderów – Arkadiusz Zacharzewski, który obecnie jest Członkiem Stowarzyszenia CPE. Pomysł po spotkaniach projektowych w ramach spotkań z mentorem został przekształcony w projekt, który jest obecnie realizowany przez Stowarzyszenie CPE. Głównym celem projektu jest: Promocja idei ekorozwoju oraz wspieranie działań zwiększających świadomość ekologiczną przez wykorzystanie gier, prezentacja oraz innych działań wspierających organizatorów poprzez zorganizowanie i koordynowani działań realizacje konwentu zgodnie z ideą Zielonych Wydarzeń. Jedynm z takich dziłań jest próba zorganizowania zbiórki odpadów do odzysku na konwencie

Sam POLCON to wydarzenie odbywające się corocznie w ramach którego odbywa się zlot fantów fantastyki, science-fiction, fanów gier planszowych, role-playing, dodatkowo w ramach niego odbywa się przyznanie nagrody literackiej im. J. Zajdla. Tegoroczny POLCON organizowany jest w Poznaniu w terminie 25-28 sierpnia 2011 r. na terenie MTP w Poznaniu.

Gra Tropy – stanowi jeden z ważniejszych elementów „Zrównoważonego wydarzenia”. Pomysłodawcą oraz koordynatorem jest kolejny absolwent Szkoły Zielonych Liderów – Sylwia Piotrowska, obecnie Członek Stowarzyszenia CPE. Gra stanowi działanie łączące edukacje ekologiczna z rozrywką. Głównym elementem gry ma być rozpoznawania tropów zwierząt, oczekiwanym efektem edukacyjnym obok ciekawie spędzonego dnia ma być zwiększenie wiedzy o gatunkach fauny w szczególności rodzime. Gra został dostosowana do konwencji POLCONU w celu jej uatrakcyjnienia. Poniżej opis zamieszczony w programie imprezy: „Tropy - graczu wyobraź sobie, że znalazłeś w strasznej sytuacji, twój samolot się rozbił, Ty przeżyłeś. Chcesz żyć dalej, musisz wrócić jakoś do cywilizacji. Przed Tobą jednak długa droga, obierz właściwy kierunek, uważaj na drapieżniki, poluj by mieć co jeść. Twoim zadaniem jest wybranie odpowiedniej drogi. Ocena tropów i śladów w swojej okolicy pomoże Ci uniknąć drapieżników i znaleźć zwierzynę do polowania.”

Przy organizacji wszystkich tych działań uczestniczyli również innych absolwenci Szkoły Zielonych Liderów w liczbie 6 osób. Za działanie mentoringowe odpowiadał koordynator Szkoły Zielonych Liderów – Jakub Kotnarowski oraz Monika Florek i Jacek Zatoński (personel Szkoły Zielonych Liderów).

"Szkoła Zielonych Liderów" zakończona

W drugi weekend kwietnia tj. 9-10 kwiecień zostały przeprowadzone następne moduły w ramach „Szkoły Zielonych Liderów”: moduł „Zielona Wiedza” stanowiący wprowadzenie do ochrony środowiska, oraz sesja Case Study – Studium Przypadków.

Moduł „Zielona Wiedza” odbył się w sobotę w dniu 9 kwietnia, zajęcia prowadzili: Jacek Zatoński – prezes Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju oraz Kamila Błażejewska - doktorantka w Katedrze Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, specjalizująca się w prawie ochrony środowiska i prawnych aspektach programu Natura 2000. Celem modułu było wprowadzenie uczestników do zasad zrównoważonego rozwoju, przedstawienie sposobu na kooegzystencje ludzi i przyrody oraz prawnych aspektów ochrony środowiska. Dodatkowo w ramach sobotnich odbyły się prezentacje Case Study obu trenerów dotyczące przykładów działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentacja Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju.

Zajęcia w niedziele, 10 kwietnia, w całości poświęcone były przykładom działań podejmowanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz lokalnych liderów wspierających ochronę przyrody w swoim otoczeniu. W ramach sesji Case Study – Studium Przypadku zatytułowanej: „Zielony lider w praktyce czyli jak sobie radzą inni” uczestnicy oraz goście mogli zapoznać się z prezentacjami pokazującymi różne sposoby działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wśród prezenterów były takie osoby jak: Grzegorz Gołębniak – ekolog, członek Klubu Przyrodników, Lech Mergiel – założyciel Stowarzyszenia My Poznaniacy, Lechosław Lerczak – znany poznański działacz organizacji ekologicznych, Joanna Ciechanowska-Barnuś – prezes Fundacji Pro Terra prowadzącej edukacje ekologiczną oraz Joanna Mieszkowicz z Fundacji Aeris Futuro z Krakowa. W zastępstwie Agata Rudnicka z Centrum Strategii i Rozwoju Impact z Łodzi, prezentacje nt Odpowiedzialności Społecznej Biznesu przedstawił Jakub Kotnarowski.

W kolejny weekend (16-17.04) odbyły się kolejne zajęcia w ramach modułu: „Zarządzanie projektem”, w ramach którego uczestnicy mogli zapoznać się z podstawami planowania projektu oraz elementami zarządzania projektem. Uczestnicy podczas warsztatów przygotowali w analizy w formie drzewa problemu oraz drzewa celów. Przygotowali analizę ryzyka oraz przygotowali strategie zarządzania ryzykiem oraz zapoznali się z metodą matryca logiczna projektu, harmonogramem Gantta. Zajęcia poprowadzi Jakub Kotnarowski koordynator „Szkoły Zielonych Liderów”. Na zakończenie warsztatów odbyły się rozdanie certyfikatów.

Wszyscy uczestnicy zostali zaproszenie do kolejnych działań w ramach projektu „Szkoła Zielonych Liderów”. Obecnie w ramach mentoringu (tj. pogłębionego doradztwa) wspierany jest Cezary Brudka koordynujący projektu „Święta Cyklicznego" organizowanego w ramach Sekcji Rowerzystów Miejskich w Poznaniu. Święto to jest ogólnopolska imprezą organizowaną w ok. 12 miastach w Polsce w terminie 12-stego czerwca bieżącego roku.

Ruszyły warsztaty: "Szkoła Zielonych Liderów"!

Centrum Promocji Ekorozwoju ma przyjemność poinformować, że w dniu 30 marca 2011 r. zakończyła się ostatecznie rekrutacja do projektu „Szkoła Zielonych Liderów”. W trakcie procesu rekrutacyjnego wpłynęły 23 zgłoszeń, z którego ostatecznie wybrano 15 uczestników. Wśród zgłoszeń dominowały osoby studiujące w Poznaniu zamieszkujące Miasto Poznań oraz Powiat Poznański. Pojawiły się również zgłoszenia z innych regionów Wielkopolski: Obornik i Środy Wielkopolskiej, a także z województw łódzkiego i małopolskiego. Zgłoszenia wysłały zarówno osoby świadome, zainteresowanie zrównoważonym rozwojem, które często w swoim życiu podejmowały już aktywne działania na rzecz ochronny środowiska (realizacja projektów z zakresu ochrony przyrody, edukacja ekologiczna, segregacja odpadów) jak również osoby, które dopiero zaczynają poznawać omawiane zagadnienia.

Pierwszy tydzień szkolenia tj. 2-3 kwietnia 2011 r., pozwolił uczestnikom na poznanie oraz udoskonalenie własnych umiejętności liderskich. Przez dwa dni przyszli „Zieloni Liderzy” rozwijali swoje umiejętności miękkie takie jak komunikacja interpersonalna, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, zarządzania zespołem itp. Zajęcia prowadzone przez psychologa - Łukasza Drobnik miały formę wykładowo-warsztatową, z licznymi ćwiczeniami praktycznymi. Uczestnicy opracowywali różne koncepcje, diagramy i rysunki, po czym prezentowali je reszcie grupy. Nie zabrakło również odgrywania ról w różnych scenkach sytuacyjnych. Najczęściej wykorzystywana techniką była praca w grupach lub dyskusja na forum.

W kolejny weekend tj. 9-11 kwietnia uczestnicy dowiedzą się co dokładnie oznacza pojęcie: „zrównoważony rozwój” oraz zobaczą jak w praktyce wdrażają go inni. Podczas sesji Case Study zaproszeni przez Centrum Promocji Ekorozwoju goście zaprezentują przykłady swojej pro-środowiskowej działalności. Swoją obecność potwierdzili: Joanna Mieszkowicz z Fundacji Aeris Futuro z Krakowa, Agata Rudnicka z Centrum Strategii i Rozwoju Impact z Łodzi, a także Lech Mergiel – założyciel Stowarzyszenia My Poznaniacy, Lechosław Lerczak – znany poznański działacz organizacji ekologicznych, Joanna Ciechanowska-Barnuś – prezes Fundacji Pro Terra prowadzącej edukacje ekologiczną a także inni działacze z wielkopolskich organizacji pozarządowych.

Start rekrutacji

Centrum Promocji Ekorozwoju z przyjemnością informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu "Szkoła Zielonych Liderów"

Projekt przewiduje warsztaty z zakresu podstaw zrównoważonego rozwoju, doskonalenia umiejętności interpersonalnych oraz pisania projektów. Udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

Głównym kryterium wyboru Uczestników jest motywacja do działań na rzecz wdrażania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w swoim środowisku lokalnym.

Formularz zgłoszeniowy i rekrutacyjny są już dostępne na stronie internetowej w zakładce rekrutacja..

Plakat

Prezentujemy plakat proektu Szkoła Zielonego Lidera
.

Goście sesji case study

Podczas szkoleń zostanie zorganizowana sesja case study, podczas której osoby działające na rzecz zrównoważonego rozwoju zaprezentują swoje osiągnięcia w tej dziedzinie. Pierwszymi prelegentami, którzy zgodzili się przedstawić swoja działalność są Joanna Mieszkowicz założycielka Aeris Futuro, oraz Lechosław Lerczak działacz społeczny oraz wielu innych. Szczegóły w zakładce trenerzy.

Partnerzy

Dofinansowanie w ramach konkursu Małych Grantów 2010 Fundacji Sendzimira