Rekrutacja

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

Głównym kryterium wyboru Uczestników jest motywacja do działań na rzecz wdrażania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w swoim środowisku lokalnym.

Rekrutacja polega na wypełnieniu specjalnie przygotowanych formularzy:

Formularz_rekrutacyjny_-_Szkoła_Zielonych_Liderów.doc (ODT | PDF )
Formularz_zgłoszeniowy_-_Szkoła_Zielonych_Liderów.doc (ODT | PDF)

Zdajemy sobie sprawę, że wypełnienie formularza zgłoszeniowego może zająć trochę czasu, jednak jest to dla nas również wyznacznik jak dużą motywacje do udziału w szkoleniu posiadają kandydaci.

Dodatkowo udostepniamy regulamin udziału w szkoleniu:

Regulamin_Szkoła_Zielonych_Liderów.pdf

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz formularz rekrutacyjny (skan lub dobrze widoczna fotografia formularza) należy przesłać na adres mailowy biuro@cpe.info.pl do dnia 30 marca 2011 roku.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana Kandydatom w terminu do 30.03.2011r.

Partnerzy

Dofinansowanie w ramach konkursu Małych Grantów 2010 Fundacji Sendzimira