Szkolenia - edycja 2011

W trakcie sześciu dni szkoleniowych przeprowadzono 46 godzin warsztatów. Jeden dzięń został przeznaczony w całości na studium przypadku i analizę omawianych zagadnień na konkretnych przykładach z Wielkopolskiej i Polskiej rzeczywistości.

W programie znałazły się między innymi:
  • Wprowadzenie i integracja uczestników
  • Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
  • Warsztaty interpersonalne (rozwój umiejętności liderskich, budowanie zespołu, komunikacja w zespole, zarządzanie czasem własnym i grupy, rozwiązywanie konfliktów)
  • Zielony Lider w praktyce, czyli jak sobie radzą inni - przykłady CASE STUDY
  • Podstawy tworzenia i zarządzania projektami (m.in. formułowanie celów i rezultatów projektu, tworzenie harmonogramu, monitoring i ewaluacja działań, budżet i finansowanie)

Wszyscy uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymali certyfikat potwierdzający udział w zajęciach wraz z wykazem nabytych umiejętności.

Szczegółowy program szkolenia

Partnerzy

Dofinansowanie w ramach konkursu Małych Grantów 2010 Fundacji Sendzimira